PolishFloridaBiz.net

Beware of fake attorneys / Uważaj na fałszywych "prawników"! Penny Wise Pound Foolish / Grosz zaoszczędzi, a tysiąc straci / Co tanie to drogie
Agnieszka Aga Piasecka Polski Prawnik Adwokat Floryda USA

Uważaj na fałszywych "prawników"!


Grosz zaoszczędzi, a tysiąc straci / Co tanie to drogieQ&As


Czy  asystent prawny lub tzw. “paralegal” może mi pomóc z moim problemem prawnym?


Czy asystenci prawni mają wykształcenie prawnicze lub współpracują z prawnikiem?


Co “paralegal” może dla mnie zrobić?


Skąd mam wiedzieć, czy formularz dostarczony przez “paralegal” jest prawidłowy?


Reklama mówi, że “paralegals” świadczą te same usługi, co prawnicy. Czy to prawda?


Jak złożyć skargę o praktykowanie prawa bez licencji przeciwko nie-prawnikowi?
Sprawdź, czy prawnik ma licencję / Wyszukiwanie prawnika po nazwisku na stronie Florida Bar


https://www.floridabar.org/directories/find-mbr/?lName=&sdx=N&fName=&eligible=N&deceased=N&firm=&locValue=&locType=C&pracAreas=&lawSchool=&services=&langs=&certValue=&pageNumber=1&pageSize=10


Składanie skargi dotyczącej praktykowania prawa bez licencji: broszura konsumencka

https://www.floridabar.org/public/consumer/pamphlet012/


Zatrudnienie odpowiedniej osoby do pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych: broszura dla konsumentów


https://www.floridabar.org/public/consumer/pamphlet017/?fbclid=IwAR05_HPr_PNK630c4t8NbBOya1fLexDnE4fs9ouh9X2E1TxLJ2nPFfx1XVA


Dążąc do sprawiedliwości. Promowanie profesjonalizmu. Ochrona społeczeństwa


https://www.floridabar.orgQ&As


Czy  asystent prawny lub tzw. “paralegal” może mi pomóc z moim problemem prawnym?

Niedawno zobaczyłem w gazecie reklamę kogoś, kto ogłasza się jako “paralegal” prowadzący “Biuro Prawne” i twierdzi, że może mi pomóc z moim problemem prawnym za dużo mniejszy koszt niż prawnik. Czy ta osoba może mi naprawdę pomóc?


Odpowiedź: Nie, paralegal nie może pomagać konsumentom w rozwiązaniu problemów prawnych. Zgodnie z prawem, tylko licencjonowany członek Rady Adwokackiej, “Florida Bar”, może pomóc w rozwiązaniu problemu prawnego i udzielić porady prawnej. Zadaniem prawnika jest dopilnowanie, aby prawo działało dla wszystkich. Konsumenci często korzystają z usług prawników, aby pomóc im w sporządzaniu testamentów, obsłudze transakcji na rynku nieruchomości i zaspokajaniu innych ważnych potrzeb prawnych. Jeśli paralegal usiłuje ci pomóc w rozwiązaniu twojego problemu prawnego, osoba ta może być odpowiedzialna karnie za nielicencjonowaną praktykę prawa (UPL), co może mieć wpływ na twoją sprawę.


Czy asystenci prawni mają wykształcenie prawnicze lub współpracują z prawnikiem?

Ale ta osoba jest “paralegal”. Czy to nie znaczy, że ma szkolenie lub że pracuje z prawnikiem?


Odpowiedź: Nie. W rzeczywistości tak wielu ludzi było wprowadzanych w błąd w związku z tytułami „asystent prawny” i „paralegal”, że Sąd Najwyższy na Florydzie orzekł, że korzystanie z tych tytułów przez nie-prawników nie jest właściwe, jeśli świadczą oni usługi bezpośrednio dla społeczeństwa. Prawdziwi paralegals pracujący w kancelarii adwokata i dla adwokata, często przechodzą odpowiednie szkolenie i często są certyfikowani. Mają także kodeks etyki, którego muszą przestrzegać, w tym absolutny zakaz udzielania klientom porad prawnych. Ponadto pracują pod nadzorem prawnika, a nie samodzielnie. Nie-prawnicy, którzy nie pracują bezpośrednio dla prawnika, mogą nie mieć ukończonego żadnego szkolenia i nie powinni używać tytułu „paralegal”. Należy również pamiętać, że praca dla prawnika lub pod nadzorem prawnika to nie to samo, co podnajmowanie biura w tym samym budynku, w którym urzęduje prawnik. Jeżeli ta osoby takie reklamują się do społeczeństwa jako osobna firma, to nie ma znaczenia, że ich biuro mieści się w tym samym budynku, co biuro prawnika lub, że czasem współpracują z adwokatem.

Co “paralegal” może dla mnie zrobić?

Jedyną rzeczą, którą nie-prawnik może dla Ciebie zrobić zgodnie z prawem, jest sprzedanie Ci wstępnie wydrukowanego formularza i wpisanie w nim podyktowanych przez Ciebie informacji. Nie-prawnik nie może Ci powiedzieć, jakie informacje powinieneś umieścić w formularzu, ani nawet jakiego rodzaju formularza użyć, i nie może pomóc Ci go wypełnić. Zasadniczo, nie-prawnik może tylko działać jako sekretarka lub maszynistka.

Skąd mam wiedzieć, czy formularz dostarczony przez “paralegal” jest prawidłowy?

Niestety nie możesz wiedzieć. Nie możesz polegać na nie-prawniku, że zrobi to dobrze lub doradzi Ci, który formularz użyć. W rzeczywistości bowiem, reprezentujesz sam siebie. Nie-prawnicy mogą tylko wypełniać formularze wskazane przez Ciebie poprzez wpisanie do nich podanych przez Ciebie informacji.

Reklama mówi, że “paralegals” świadczą te same usługi, co prawnicy. Czy to prawda?

Nie, to nie jest prawda. Prawnik może udzielić porady prawnej i reprezentować Cię w sądzie. Nie-prawnik nie może udzielać porad prawnych i nie może iść w Twoim imieniu do sądu. Istnieją inne ważne różnice między prawnikiem a prawnikiem:

Prawnicy muszą posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. Nie-prawnicy nie podlegają żadnym prawnym wymogom edukacyjnym.
Przed dopuszczeniem do praktykowania prawa, prawnicy są zobowiązani do przejścia surowego egzaminu prawnego (tzw. “BAR EXAM”) w celu ustalenia ich kompetencji, a także poddawani są dokładnemu badaniu charakteru i sprawdzaniu przeszłości, zanim zostaną dopuszczeni do wykonywania zawodu prawnika. Nie ma takich wymagań dla nie-prawników.
Prawnicy są zobowiązani do ciągłego dokształcania się poprzez obowiązek okresowego uczestnictwa w kursach zawodowych i kursach etyki adwokackiej. Nie ma wymogu ciągłego kształcenia dla nie-prawników.
Prawnicy podlegają kompleksowym i surowym zasadom etycznym. Nie istnieją żadne standardy etyczne dla nie-prawników.
Adwokaci posądzeni o niewłaściwe zachowanie są badani i dyscyplinowani przez Radę Adwokacką, co może prowadzić do utraty licencji na wykonywanie zawodu prawnika. Nie-prawnicy nie są zawodowo odpowiedzialni przed jakimkolwiek organem nadzorczym, chociaż mogą być ścigani i karani za udział w nielicencjonowanej praktyce prawnej.
Prawnicy są zobowiązani do utrzymywania poufności w sprawach swoich klientów. Nie-prawnicy nie mają takiego obowiązku i mogą ujawnić Twoje poufne informacje każdemu, nawet stronie przeciwnej.
Prawnicy mają obowiązek utrzymywać i zasilać Fundusz Bezpieczeństwa Klientów, który ma na celu zwrot klientom niektórych strat, jeżeli prawnik sprzeniewierzy fundusze powiernicze. Nie ma takiego programu dla nie-prawników. Nie-prawnik, który kradnie Twoje fundusze lub nie świadczy obiecanych usług, nie może być zmuszony do zwrotu pieniędzy.
Paralegals pracujący w kancelarii adwokata mogą podlegać takim samym wymaganiom jak prawnicy, jeśli są zarejestrowani w Radzie Adwokackiej, “Florida Bar”, jako zarejestrowany na Florydzie Paralegal. Jednakże tacy paralegals pracujący w kancelarii prawnej adwokata pracują dla adwokata, a nie dla Ciebie, i nie świadczą usług bezpośrednio dla społeczeństwa.

Nadal myślę, że dam szansę “paralegal”.

Moja sprawa jest prosta i myślę, że sam sobie z tym poradzę.


Każda osoba ma prawo do autoprezentacji. Pamiętaj jednak, że sprawy, które na pierwszy rzut oka wydają się proste, mogą okazać się bardziej skomplikowane, niż początkowo przypuszczałeś. Znalezienie prawnika nie jest tak trudne, jak myślisz, i możesz uzyskać odpowiedź na swoje pytania lub dobrą poradę prawną podczas pierwszej konsultacji. Jeśli nie masz prawnika, wiele lokalnych organizacji na Florydzie sponsoruje usługi prawne dla kwalifikujących się osób o niskich dochodach. Osoby te mogą umówić się na spotkanie z prawnikiem za symboliczną opłatą (zwykle mniejszą niż 50 USD). 

Jak złożyć skargę o praktykowanie prawa bez licencji przeciwko nie-prawnikowi?

Program dyscyplinarny Rady Adwokackiej, “Florida Bar” jest złotym standardem mającym na celu ochronę konsumenta. Rada Adwokacka nie tylko prowadzi działania dyscyplinarne przeciwko swoim członkom, ale także angażuje się w ściganie karne nielegalnej praktyki prawnej w celu ochrony społeczeństwa. Jeśli chcesz złożyć skargę do Rady Adwokackiej, “Florida Bar”, przeciwko nie-prawnikowi, możesz to zrobić, kontaktując się z biurem UPL Florida Bar w Twojej okolicy. Otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i wysłania. Możesz również uzyskać informacje na temat składania skargi i formularza skargi dla prawnika ze strony internetowej Florida Bar: www.floridabar.org

*Źródło powyższych informacji: www.floridabar.orgCheck if a Lawyer is Licensed / The Florida Bar Name Search 


https://www.floridabar.org/directories/find-mbr/?lName=&sdx=N&fName=&eligible=N&deceased=N&firm=&locValue=&locType=C&pracAreas=&lawSchool=&services=&langs=&certValue=&pageNumber=1&pageSize=10


Filing An Unlicensed Practice Of Law Complaint: Consumer Pamphlet

https://www.floridabar.org/public/consumer/pamphlet012/


Hiring The Right Person To Help Me With My Legal Problems: Consumer Pamphlet


https://www.floridabar.org/public/consumer/pamphlet017/?fbclid=IwAR05_HPr_PNK630c4t8NbBOya1fLexDnE4fs9ouh9X2E1TxLJ2nPFfx1XVAThe Florida Bar: Pursuing Justice. Promoting Professionalism. Protecting the Public.

https://www.floridabar.org


Q&A’s


Can a paralegal help me with my legal problem?

Do paralegals have training or do they work with a lawyer?

What can this nonlawyer do for me?

How do I know if the form provided by a nonlawyer is right?

The ad says that nonlawyers provide the same services as a lawyer. Is that true?

I still think I’m going to give the nonlawyer a try.

How do I file a complaint against a nonlawyer?


There probably will come a time in your life when you will need or want to seek legal advice or services. One of the first questions you may ask yourself is whether you need a lawyer, or whether a nonlawyer could assist you instead. This consumer pamphlet is intended to help you make an informed choice.

Can a paralegal help me with my legal problem?

I recently saw an advertisement in the paper from someone who called himself a paralegal, which said he could help me with my legal problem for a lot less than a lawyer. Can this person really help?

No, a nonlawyer cannot help you with your legal problem.

Legally, only a licensed member of The Florida Bar can help you with your legal problem and give you legal advice. A lawyer’s job is to make the law work for everyone. Consumers often use the services of lawyers to help them draw up wills, handle real estate transactions, and deal with other important legal needs. If a nonlawyer attempts to help you with your legal problem, that person may be prosecuted for the unlicensed practice of law (UPL), and your case may be affected.

Do paralegals have training or do they work with a lawyer?

But this person is a paralegal. Doesn’t that mean they have training or that they work with a lawyer?

No. In fact, so many people were being misled about the titles “paralegal” and “legal assistant” that the Supreme Court of Florida approved a rule saying that it is not proper for nonlawyers to use those titles if they are providing services directly to the public. Paralegals working in a law office often do have training and often are certified. They also have a code of ethics that they must follow, and they work under a lawyer’s supervision, not on their own. Nonlawyers who do not work for a lawyer might not have any training and should not be using the title “paralegal.”

What can this nonlawyer do for me?

The only thing the nonlawyer can legally do for you is to sell you a pre-printed form and type in the information that you provide. A nonlawyer cannot tell you what information you should put on the form, or even what type of form to use, and cannot help you fill it out. Basically, the nonlawyer can act as a secretary or typist.

How do I know if the form provided by a nonlawyer is right?

You do not. You cannot rely on the nonlawyer to do it right. You are really representing yourself.

Again, nonlawyers can only supply forms and type in the information you provide.

The ad says that nonlawyers provide the same services as a lawyer. Is that true?

No, that is not true. A lawyer can give you legal advice and go to court with you. A nonlawyer cannot give legal advice and cannot go to court. There are other important differences between a lawyer and a nonlawyer:

Lawyers are required to have a college degree and a law degree. There are no legal education requirements for nonlawyers.

Lawyers are required to pass a stringent admittance examination to determine their competency, as well as a thorough character and fitness investigation, before being admitted to practice law. There are no such requirements for nonlawyers.

Lawyers are required to maintain current legal education and take ethics courses periodically. There is no continuing education requirement for nonlawyers.

Lawyers are subject to comprehensive and tough ethical rules. There are no written ethical standards for nonlawyers.

Lawyers who are accused of misbehavior are investigated by The Florida Bar, and such an investigation can lead to the loss of a license to practice law. Nonlawyers are not professionally accountable to any authority, although they can be investigated and prosecuted for engaging in the unlicensed practice of law.

Lawyers are required to maintain client confidences. Nonlawyers have no such requirement and could tell your secrets to anyone, even the other side.

Lawyers as a profession maintain a Clients’ Security Fund, which is intended to reimburse clients for some of their losses if a lawyer misappropriates trust funds. There is no such program for nonlawyers. A nonlawyer who steals from you or does not provide the services that were promised cannot be forced to give you your money back.

Paralegals working in a law office may have some of the same requirements as lawyers if the paralegal is registered with The Florida Bar as a Florida Registered Paralegal.

But paralegals working in a law office work for the attorney, not for you, and are not providing services directly to the public.

I still think I’m going to give the nonlawyer a try.

My case is simple, and I think I can handle it myself.


Every person has the right to self-representation. But remember, cases that appear simple at first may turn out to be more complicated than you first thought. Finding a lawyer isn’t as hard as you think, and you might be able to have your questions answered or get good legal advice during an initial consultation. If you do not have a lawyer, many local bar groups in Florida sponsor lawyer referral services, listed under “attorney” or “attorney referral services” in the telephone book and online. These services can set up an initial appointment for you with a lawyer for a nominal fee (usually less than $50). If there is no lawyer referral service in your city, The Florida Bar’s statewide service can locate a lawyer for you. You can call this service toll-free at (800) 342-8011. The statewide service, which operates only in cities where there is no local program, will refer you to an attorney for an initial half-hour consultation for a nominal fee. The Florida Bar’s consumer pamphlet “How To Find A Lawyer In Florida” may also help.

How do I file a complaint against a nonlawyer?

The Florida Bar’s disciplinary program has become the gold standard for protecting the public. Not only does the Bar pursue disciplinary action against its members, but the Bar also engages in the investigation and prosecution of the unlicensed practice of law to protect the public. If you want to file a complaint with The Florida Bar against a nonlawyer, you may do so by contacting The Florida Bar’s UPL office in your area. The addresses are listed at the end of this brochure. You will be sent a complaint form to fill out and return. You also can get information about filing a complaint and a nonlawyer complaint form from The Florida Bar’s website.


UPL Branch Offices

The UPL department has offices in Tallahassee, Fort Lauderdale, Miami, Orlando, and Tampa. The addresses are:

Tallahassee

The Florida Bar

UPL Department

651 E. Jefferson Street

Tallahassee, FL 32399-2300

(850) 561-5840Fort Lauderdale

The Florida Bar

UPL Department

Lake Shore Plaza II

1300 Concord Terrace, Ste. 130

Sunrise, FL 33323-2899

(954) 835-0233, ext. 4148


Miami

The Florida Bar

UPL Department

Rivergate Plaza, Ste. M100

444 Brickell Ave.

Miami, FL 33131-2404

(305) 377-4445, ext. 4218


Orlando

The Florida Bar

UPL Department

The Gateway Center

1000 Legion Place, Ste. 1625

Orlando, FL 32801-5200

(407) 425-0473


Tampa

The Florida Bar

UPL Department

2002 N. Lois Ave., Ste. 300

Tampa, Florida 33607

(813) 875-9821, ext. 4323Consumer Pamphlet: Hiring The Right Person To Help Me With My Legal Problems


https://www.floridabar.org/public/consumer/pamphlet017/?fbclid=IwAR05_HPr_PNK630c4t8NbBOya1fLexDnE4fs9ouh9X2E1TxLJ2nPFfx1XVA

This pamphlet is produced as a public service for consumers by The Florida Bar. [Updated October 2016]


*Source of above information:  www.floridabar.org