Agnieszka Aga Piasecka Polski Prawnik Adwokat Floryda USA
Uwaga na oszustwo - fałszywe faktury


PolishFloridaBiz.net

Uwaga na oszustwo - fałszywe faktury


Uwaga na oszustwo - fałszywe faktury za ogłoszenia na Free Polish Business Directory


Drodzy reklamodawcy Free Polish Directory, 


Otrzymaliśmy informację, że ktoś generuje fałszywe faktury rzekomo za reklamę w Free Polish Business Directory. Proszę uważać na takie e-maile, kontakt telefoniczny lub korespondencję pocztową, która żąda od Was zapłaty za reklamę na naszej bezpłatnej bazie internetowej polskich firm.


Jak wcześniej informowaliśmy, wszystkie strony internetowe (łącznie 17 stron internetowych) są BEZPŁATNE dla polskich firm do reklamowania swoich usług i ZAWSZE BĘDĄ BEZPŁATNE. Wszelkie faktury otrzymane pocztą, emailem lub w inny sposób za reklamę w jednym z naszych katalogów są oszustwem i powinny być zgłaszane jako takie w ustawieniach poczty e-mail. Proszę o kontakt, jeśli otrzymacie jakiekolwiek faktury, abym mogła je również zgłosić. 


Jeśli otrzymaliście jedną z fałszywych faktur: 


1. Proszę nie klikać na zamieszczone w emailu linki ani nie pobierać żadnych załączników. 


2. Jeśli podaliście już jakiekolwiek informacje dotyczące płatności, natychmiast skontaktujcie się ze swoją instytucją finansową, ponieważ Wasze dane osobiste mogły zostać skradzione. 


3. Jeśli faktura, którą otrzymaliście, prowadzi do konta PayPal, proszę kliknąć na ten link aby zgłosić oszustwo w celu zablokowania tego konta PayPal: https://www.paypal.com/ca/for-you/account/security/fraud-dangers


Proszę pamiętać, że reklama w PolishFloridaBiz.com, PolishFloridaBiz.net i na innych naszych bezpłatnych internetowych bazach polskich biznesów jest i zawsze będzie BEZPŁATNA! Nigdy nie prześlemy rachunku za zwykłą reklamę na naszych bazach internetowych ani nie poprosimy o podanie danych osobowych (w tym numerów kart kredytowych, danych konta bankowego, haseł, dat urodzenia) i nigdy nie będziemy prosić o płatności za pośrednictwem osób trzecich lub strony internetowej za reklamę w naszych katalogach firm. Jeśli jesteście zainteresowani priorytetowymi ogłoszeniami wyróżnionymi, proszę skontaktować się ze mną bezpośrednio i nie przesyłać żadnych płatności przed skontaktowaniem się ze mną telefonicznie. 


Dziękujemy za uwagę w tej sprawie i proszę pamiętać, że oszuści nie mogą uzyskać od Was żadnych informacji, chyba że im je sami podacie.


Sincerely,


Agnieszka Piasecka, Esq.

727-538-4171
Scam Alert - Fake Invoices


Fake invoices allegedly for advertising on Free Polish Business Directory


Dear Free Polish Directory advertisers,

It came to my attention that someone has been generating fake invoices allegedly for advertising on Free Polish Business Directory. Please beware of any such emails, phone calls or mail correspondence that ask you to pay for advertising on our Free Polish Business Directory. As previously advised, all the directories (the total of 17 websites) are FREE for Polish businesses to advertise their services and WILL ALWAYS BE FREE. 

Any invoices received by email, mail or otherwise claiming to be for advertising on one of our directories are a SCAM and should be reported as such in your email settings. Please contact me if you receive any invoices so that I can report them as well. 


If you received one of these scam invoices: 

1.     Don’t click on any links or download any attachments.

2.     If you entered any payment information contact your financial institution immediately as your information may have been compromised.

3.     If an invoice that you received links to a PayPal account please follow these steps to report it or click on this link: https://www.paypal.com/ca/for-you/account/security/fraud-dangers

Report suspicious emails or spoof websites to PayPal:

It is important to report potential PayPal phishing email or spoof site as soon as possible.

Forward the entire phishing email or spoof site information to spoof@paypal.com
Do not alter the subject line or forward the message as an attachment.
Delete the suspicious email from your email account.


Please keep in mind that advertising on PolishFloridaBiz.com, PolishFloridaBiz.net, and our other Free Polish Business Directories is and will always be FREE! We will never send you a bill for regular advertising on our directories, ask for your personal information (including credit card numbers, bank account information, passwords, dates of birth) or request payments via a 3rd party vendor or website to pay for your listing. If you are interested in priority advertising, you must speak to me directly - please do not submit any payments prior to contacting me over the phone.

Thank you for your attention to this matter and remember scammers can’t get any information from you unless you give it to them!


Sincerely,

Agnieszka Piasecka, Esq.

727-538-4171